Wsparcie techniczne Microsoft Office 2016/2019 dla połączenia z usługami Microsoft 365 zostało zakończone

Połączenie Office 365 do usług platformy Microsoft 365 nie jest wpierane przez producenta od 10 października 2023.

Najpierw uporządkujmy taksonomię, czyli co jest czym.

Office 2016/19 to aplikacje Office, które instalowane są na urządzaniach Windows/MacOS. Licencja na Office nie jest oferowana w formie subskrypcji. Prawa są wieczyste.

Microsoft 365 natomiast to usługi w chmurze oraz aplikacje, które się z nimi łączą. Np. Outlook uzyskuje dostęp do poczty w Exchange Online. Word zapisuje lub otwiera dokumenty z OneDrive, Teams lub SharePoint Online. Licencja udzielana jest wyłącznie w formie subskrypcji.

Office 2016/2019 może jednak łączyć się z usługami Microsoft 365. Można zatem kupić wersję Microsoft 365 Business Basic (licencja na usługi) a licencję na aplikacje instalowane na komputerze mieć z wieczystej licencji Office 2016/ 2019.

Obietnica licencji wieczystej wydawała się czasami bardziej atrakcyjna niż roczna subskrypcja. Problem w tym, że określenie „wieczysta”  jest zazwyczaj ograniczone do 10 lat wsparcia technicznego.

Do tego dochodzi dodatkowy parametr „nie-wieczysty” czyli wsparcie aplikacji Office, gdy wykorzystywane są do połączenia z usługami Microsoft 365, czyli np. do połączenia z pocztą Exchange Online z licencji Microsoft 365 Business Basic.

To wsparcie już wygasło.

Obsługa połączenia z usług Microsoft 365 z pakietami Office 2019 i Office 2016 zakończyła się 10 października 2023 r.

Niewspierane wersje pakietu Office mogą nadal łączyć się z usługami Microsoft 365, ale ta łączność nie jest wspierana technicznie przez Microsoft. W praktyce oznacza to, że starsze wersje pakietu Office mogą nie być w stanie korzystać ze wszystkich funkcji Microsoft 365. Ponadto z biegiem czasu starsze wersje mogą napotkać inne nieoczekiwane problemy z wydajnością lub niezawodnością podczas korzystania z usług Microsoft 365. Wynika to z faktu, że podczas wprowadzania ulepszeń w usługach platformy Microsoft 365 nie są już brane pod uwagę ani nie są testowane żadne niewspierane, starsze wersje pakietu Office.

Office 2019 for Mac

Zakończył się również okres wsparcia dla Microsoft Office 2019 for Mac. Od 10 października 2023 oprogramowanie nie jest wspierane przez Microsoft. Brak wsparcia oznacza również brak aktualizacji zabezpieczeń.

RedFlag zaleca firmom z sektora MŚP przejście na Microsoft 365 Business Premium.

Więcej:

https://learn.microsoft.com/en-gb/deployoffice/endofsupport/microsoft-365-services-connectivity