Wieczyste – niewieczyste. Dylemat pakietów Office

Klienci, którzy decydują się na zakup licencji „wieczystej” dla Office spodziewają się, że będą z niej korzystać przez X lat. W takim samym zakresie funkcjonalności. To nie jest właściwe założenie.

Wieczyste licencje, czyli nie-subskrypcje dla Microsoft Office to wersje pozbawione aktualizacji dotyczących funkcji. Inaczej, to wersje oprogramowania Office zatrzymane w czasie.

To co jest normalne dla Microsoft 365 – codziennie coś nowego – dla Office 2016 lub 2019 to opcja niedostępna. Office 2016/19 jest taki, jaki jest i nigdy nie uzyska nowych funkcjonalności. Jego wsparcie dla systemów operacyjnych Microsoft wynosi zawsze 10 lat, więc nazwa „licencja wieczysta” jest mocno na wyrost.

Do tego Office wieczysty utraci niebawem wsparcie dla podłączenia do usług Microsoft 365: OneDrive for Business, SharePoint i co gorsze Exchange Online. Datą końcową podstawowego wsparcia połączenia do usług online jest 10 października 2023.

Co oznacza brak wsparcia dla usług Microsoft 365 dla pakietów Office?

Starsze wersje pakietu Office mogą nadal łączyć się z usługami Microsoft 365, ale ta łączność nie będzie oficjalnie wspierana przez Microsoft.

Office perpetual licence supportability

W praktyce oznacza to, że te starsze wersje pakietu Office mogą nie być w stanie korzystać ze wszystkich najnowszych funkcji usług Microsoft 365. Ponadto z czasem starsze wersje mogą napotkać inne nieoczekiwane problemy z wydajnością lub niezawodnością podczas korzystania z Microsoft 365. Dzieje się tak, ponieważ wprowadzając nowości do usług platformy Microsoft 365, Microsoft nie uwzględnia, ani nie testuje tych starszych wersji Office.

Microsoft nie podeje żadnych aktywnych działań w celu zablokowania starszym wersjom pakietu Office łączenia się z usługami platformy Microsoft 365, jeśli są one objęte wsparciem dodatkowym i są aktualizowane. Obejmuje to pakiet Office 2019 i pakiet Office 2016 po 10 października 2023 r. Obie te wersje są objęte przedłużonym wsparciem do 14 października 2025 r.

W związku z tym, aby zapewnić najlepsze środowisko korzystania z usług Microsoft 365, Microsoft zdecydowanie zaleca przeniesienie starszych wersji pakietu Office do wersji obsługiwanych do łączenia się z usługami Microsoft 365.

Więcej informacji:

Office versions not supported...