Systemy operacyjne obsługiwane przez usługę Intune

Zarządzanie urządzeniami w usłudze Intune / Microsoft 365 Business Premium / E3 / E5 wymaga systemu operacyjnego na urządzeniu na ogół nie starszego niż dwie ostatnie wersje.

Usługa Intune obsługuje urządzenia z następującymi systemami operacyjnymi:

 • iOS
 • Android
 • Windows
 • macOS

Apple

Usługa Intune wymaga teraz systemu iOS/iPadOS 14 lub nowszego

Wraz z wydaniem przez firmę Apple systemu iOS/iPadOS 16 usługa Microsoft Intune i Portal firmy w usłudze Intune będą teraz wymagać systemu iOS/iPadOS 14 lub nowszego.

Wraz zwydaniem systemu macOS 13 Ventura firmy Apple, usługa Microsoft Intune,aplikacja Portal firmy i agent MDM usługi Intune będą teraz wymagać systemumacOS 11.6 (Big Sur) i nowszych.

 • Apple iOS 14.0 i późniejsze
 • Apple iPadOS 14.0  i późniejsze
 • macOS 11.6 i późniejsze

Google

 • Android 8.0 i późniejsze (Samsung KNOX Standard 2.4 i późniejsze)
 • Android enterprise: requirements

Microsoft

 • Windows 11 (Home, S, Pro, Education, Enterprise)
 • Surface Hub
 • Windows 10 (Home, S, Pro, Education, Enterprise)
 • Windows 10 and Windows 11 Cloud PC dla Windows 365
 • Windows 10 Enterprise 2021 LTSC
 • Windows 10 Enterprise 2019 LTSC
 • Windows 10 IoT Enterprise (x86, x64)
 • Windows Holographic for Business
 • Windows 10 Teams (Surface Hub)
 • Windows 10 version 1709 (RS3) i późniejsze, Windows 8.1 RT, PCs running Windows 8.1 (Sustaining mode)

Windows 8.1

UsługaMicrosoft Intune zakończy świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows8.1

UsługaMicrosoft Intune zakończy świadczenie pomocy technicznej 21 października 2022r. dla urządzeń z systemem Windows 8.1. Po tej dacie pomoc techniczna i aktualizacje automatyczne, które pomagają chronić urządzenia z systemem Windows 8.1, nie będą już dostępne. Ponadto ponieważ scenariusz instalowania bezpośredniego (sideloading) dla aplikacji biznesowych ma zastosowanie tylko do urządzeń z systemem Windows 8.1, usługa Intune nie będzie już obsługiwać instalacji bezpośredniej dla systemu Windows 8.1. Instalowanie bezpośrednie polega na instalowaniu, a następnie uruchamianiu lub testowaniu aplikacji, która nie jest certyfikowana przez sklep Microsoft Store. W systemie Windows 10 / 11 "instalacja bezpośrednia" to po prostu ustawienie zasad konfiguracji urządzenia tak, aby zawierały "Zaufana instalacja aplikacji".

Więcej informacji:

https://learn.microsoft.com/en-us/mem/intune/fundamentals/whats-new

Zasadydotyczące usługi Microsoft Defender do zarządzania zabezpieczeniami urządzeń końcowych są obsługiwane dla następujących platform urządzeń

 • Windows 10 Professional / Enterprise (z KB5006738)
 • Windows 11 Professional / Enterprise
 • WindowsServer 2012 R2 z Microsoft Defender dla Down-Level Devices
 • WindowsServer 2016 z Microsoft Defender dla Down-Level Devices
 • WindowsServer 2019 (z KB5006744)
 • WindowsServer 2022 (z KB5006745)