OneDrive – cykl wsparcia aplikacji do synchronizacji z chmurą.

Od 1 stycznia 2022 r. Microsoft dostosuje cykl wsparcia dla aplikacji klasycznej OneDrive (aplikacja do synchronizacji danych między chmurą a komputerem użytkownika) do cyklu pomocy technicznej dla systemu Windows. Wsparcie OneDrive zależy od wsparcia Windows.

Systemy Windows 7 i Windows 8.1 będą obsługiwane do 10 stycznia 2023 r.

System Windows 8 zakończył pomoc techniczną 12 stycznia 2016 r.

Z tych dat wynikać będzie ores wsparcia aplikacji OneDrive.exe dla poszczególnych systemów operacyjnych:

1. OneDrive zainstalowany na Windows 8.1, nie będzie już otrzymywać aktualizacji funkcji, ale otrzyma poprawki zabezpieczeń do 10 stycznia 2023 r.

2. W systemie Windows 7 i posiadając pakiet serwisowy Rozszerzonej aktualizacji zabezpieczeń (ESU) użytkownik będzie nadal otrzymywać krytyczne i ważne aktualizacje zabezpieczeń (zgodnie z definicją w Centrum odpowiedzi zabezpieczeń firmy Microsoft) do 10 stycznia 2023 r. ; nie otrzyma jednak nowych funkcji.

3. W systemie Windows 8, aplikacja OneDrive nie będzie już otrzymywać aktualizacji ani poprawek, ponieważ system Windows 8 nie jest już obsługiwany.