Microsoft Teams: Uproszczone logowanie na urządzeniach z systemami iOS i Android

Logowanie w Teams może być łatwiejsze. Zwłaszcza dla pracowników, których podstawowym urządzeniem służbowym nie jest komputer a urządzenie mobilne. Koniec z wprowadzeniem długiego loginu a standardy zabezpieczeń pozostają bez zmian.

Nowość w Teams, która może mieć znaczenie dla pracowników mobilnych, tzw. pierwszej linii.

Ten typ pracownika, to użytkownik, którego głównym narzędziem pracy jest urządzenie mobilne: telefon, tablet lub urządzenie przemysłowe np. czytnik kodów Zebra oparty o Android.

Wygodniejsze logowanie mobilne

Uciążliwością dla tego typu użytkowników może być logowanie do aplikacji Teams. Jeżeli urządzenie jest wykorzystywane w pracy zmianowej to każdy pracownik musi logować się (czasami często) do Teams pełnym adresem e-mail. Dopiero wtedy uzyskuje dostęp i może np. korzystać w funkcji walkie-talkie w Teams. Wpisywanie wielokrotnie w trakcie zmiany całego loginu może być frustrujące. Teraz jest na to rozwiązanie.

Administrator wprowadza domenę

Po ustawieniu zasad konfiguracji aplikacji  w usłudze M365 Premium / Intune (MDM) / F1 użytkownicy będą mogli logować się, wprowadzając pierwszą część głównej nazwy użytkownika (UPN) bez nazwy domeny.

Na przykład, jeśli nazwa użytkownika to 123456@contoso.com lub adam@contoso.com, użytkownicy mogą logować się wpisując samą nazwę użytkownika 123456 lub adam. Domena zostanie wpisana automatycznie.

Uproszczone logowanie w Teams Mobile.

Jeśli pierwsza część nazwy UPN jest tylko numeryczna, administratorzy mogą jeszcze bardziej uprościć logowanie, używając domyślnie klawiatur numerycznych w systemach iOS i Android zamiast standardowej klawiatury alfanumerycznej.

Konfiguracja

Będzie można ustawić następujące zasady konfiguracji aplikacji:

  • "domain_name": wartość ciągu zapewniająca domenę dzierżawy do dołączenia. Można użyć wartości rozdzielanej średnikami, aby dodać wiele domen.
  • "enable_numeric_emp_id_keypad": wartość logiczna używana do wskazania, że identyfikator pracownika jest numeryczny, a klawiatura numeryczna powinna być włączona w celu łatwego wprowadzania. Jeśli wartość nie jest ustawiona, otworzy się klawiatura alfanumeryczna.