Microsoft Authenticator – nowe możliwości aplikacji do MFA.

Aplikacja do uwierzytelniania Microsoft Authenticator zyskuje nowe funkcje. Upraszczają one proces dodawania konta użytkownika i rejestrację aplikacji w metodach potwierdzania tożsamości. Im prościej, tym szerszą grupę użytkowników można przekonać do korzystania z MFA przy logowaniu do usług chmurowych Microsoft. I nie tylko Microsoft. Allegro też…

Authenticator to jedna z najważniejszych aplikacji mobilnych Microsoft. Stoi na straży tożsamości użytkowników w usługach chmurowych. Dzięki weryfikacji wieloetapowej chmura zyskuje nowy poziom zabezpieczeń. Multi-Factor Authentication (MFA) to obowiązkowy standard zabezpieczeń w usługach chmurowych, takich jak Office 365 i Microsoft 365.

4 listopada 2021 Microsoft zapowiedział nowe funkcje dla aplikacji Authenticator.

Łatwiejsze dodawanie kont służbowych

Użytkownicy nie zawsze mają dodatkowy ekran, gdy chcą dodać konto służbowe w aplikacji Authenticator. Zwłaszcza dla pracowników, którzy na co dzień pracują tylko z jednym urządzeniem, którym jest właśnie telefon. Teraz dodawanie nowego konta służbowego obsługiwane jest bezpośrednio w aplikacji i bez konieczności skanowania kodu QR z innego ekranu.

Aby dodaćaplikację jako metodę uwierzytelniania do swojego konta służbowego w Microsoft, wykonaj następujące czynności:

1. Stuknij w przycisk dodawania konta("+" w prawym górnym rogu na Apple iOS lub "+ Dodaj konto"na Android).

2. Stuknij w "Konto służbowe".

3. Stuknij w "Zaloguj się" i użyj swoich poświadczeń (login i hasło), aby się zalogować.

Po przejściu przez kroki wyświetlane na ekranie, Authenticator zostanie skonfigurowany.

Pobieranie aplikacji na telefon

Skorzystaj z linku na swoim telefonie lub w sklepie z aplikacjami wpisz Microsoft Authenticator.

Zmiana hasła

Stuknij w nazwę swojego konta służbowego w Microsoft Authenticator i kliknij nową opcję"Zmień hasło", aby zmienić hasło do konta bezpośrednio z poziomu aplikacji.

Aktualizowanie informacji zabezpieczających

Teraz możesz także zarządzać metodami uwierzytelniania konta służbowego z poziomu aplikacji Microsoft Authenticator. Stuknij w konto w Authenticator i kliknij "Aktualizuj informacje zabezpieczające". Spowoduje to wyświetlenie przyjaznej dla urządzeń mobilnych strony „Informacje o zabezpieczeniach”, na której będzie można zarządzać metodami uwierzytelniania.

Sprawdź ostatnią aktywność

Możesz teraz przeglądać historię logowania na konto służbowe bezpośrednio z aplikacji Authenticator i zgłaszać wszelkie nietypowe działania. Aby przejrzeć historię logowania, dotknij konta w Authenticatorze i kliknij "Sprawdź ostatnią aktywność".

Zaktualizowana ikona dla bardziej nowoczesnego wyglądu

Nowa ikona jest nowoczesna i jest zgodna z szerszym językiem projektowania Microsoft. Ta zmiana nie zakłóci żadnej bieżącej aktywności związanej z aplikacją Authenticator. Należy pamiętać, że będzie to stopniowa zmiana. Rozpocznie się już, czyli od listopada 2021 r.

Podsumowanie

Zmiany witamy z radością, ponieważ wprowadzają one uproszczony scenariusz dodawania kont do aplikacji. Im prościej, tym lepiej. Tym więcej użytkowników zacznie korzystać z MFA.

Przeczytaj po angielsku: link do artykułu Microsoft w języku angielskim.