Copilot dla Microsoft 365

Klienci z licencją Microsoft 365 Business Standard oraz Premium mogą już korzystać z dodatku Copilot dla aplikacji Microsoft 365. Dodatek jest dodatkową subskrypcją. Copilot pozwala na wykorzystanie sztucznej inteligencji w procesach biznesowych.

Połączenie sił

Pracownicy, którym firma, organizacja albo uczelnia udostępni licencję Copilot dla Microsoft 365 otrzymują dostęp do funkcji automatyzujących i przyśpieszających zadania w aplikacjach i usługach platformy Microsoft 365.

Copilot może np.:

  • przygotować streszczenie telekonferencji z przedstawieniem tematów, które były kluczowe dla rozmówcy,
  • generować sugerowane odpowiedzi na wiadomości,
  • przygotować opis oferty dostosowany do typu czy wieku adresata,
  • wygenerować algorytmiczną estymację wartości sprzedaży w oparciu o dane historyczne,
  • przygotować prezentację w oparciu o tekst.

 

Bez wątpienia są to czynności czasochłonne dla pracowników a stosunkowo łatwe dla Copilot’a. Uruchomienie usługi AI w ramach firmy czy organizacji pozwala Copilotowi na dostęp do danych organizacji przechowywanych w Microsoft 365. Wszystkie reguły ochrony prywatności są zachowane i gwarantowane przez Microsoft.

Doświadczenia użytkowników Copilot - dane Microsoft.

Co jest wymagane?

Copilot jest dodatkiem subskrypcyjnym do innych bazowych subskrypcji. Subskrypcje te muszą zawierać pełne aplikacje Microsoft 365 instalowane na urządzeniach. Dlatego uprawnieni do zakupu są Klienci, którzy korzystają z następujących planów:

  • Microsoft 365 Business Standard
  • Microsoft 365 Business Premium
  • Microsoft 365 E3/E5, A3/A5
  • Office 365 E3/E5

 

Cena

Copilot kosztuje 337 EUR nettto, za jednego użytkownika, na rok. Obecnie Microsoft nie oferuje subskrypcji z krótszym terminem zobowiązania. Zapowiadane wcześniej minimalne progi ilościowe dla uruchomienia Copilot nie zostały wprowadzone. Można zakupić jedną subskrypcję dla organizacji.

 

Efektywność

Prawdopodobnie efektywność organizacji w przyszłości zależeć będzie od skali wykorzystania sztucznej inteligencji – w tym platformy takiej, jak Copilot dla Microsoft 365.

 

Wdrożenie

Warto rozpocząć proces adopcji i rozpoznania benefitów AI we własnej organiacji.

Copilot może pracować dla Ciebie!

 

W praktyce

Demonstrację kliku praktycznych scenariuszy wykorzystania Copilot można obejrzeć na RedFlag.tech